Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystosowała 7.11.2017′ kolejne pismo do ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie zapowiedzianego przez resort dokonania nowelizacji art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. – o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno – Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r.poz. 709 ze zm.)

 

Pismo w załączniku:

fb-share-icon