Nagroda roczna ( 13 ) dla funkcjonariusza – jaki czas trzeba pełnić służbę

Zasady, na jakich funkcjonariusze poszczególnych formacji nabywają prawo do nagrody rocznej różnią się między sobą. W niektórych kwestiach nawet znacznie.

Policjant został przyjęty do służby z dniem 1 sierpnia 2017 r. A jego kolega został funkcjonariuszem Straży Granicznej na początku grudnia 2017 r. Czy obaj dostaną nagrodę roczną za 2017 rok?

Nagrodę otrzyma tylko funkcjonariusz Straży Granicznej, policjant raczej nie (nie może wykazać wymaganego okresu służby), chyba, że zajdą okoliczności zwalniające go z tego obowiązku.

Odpowiednikiem „13″ wypłacanej pracownikom sfery budżetowej w służbach mundurowych jest nagroda roczna. Warunki nabycia, obniżenia lub utraty prawa do tego świadczenia nie reguluje jednak jedna ustawa (w przypadku pracowników budżetówki jest to ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym) a ustawy pragmatyczne określające „po swojemu” prawa i obowiązki funkcjonariuszy poszczególnych służb.

Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy o Policji (dalej uop) nagroda roczna przysługuje, jeżeli policjant w danym roku kalendarzowym pełnił służbę przez okres, co najmniej sześciu miesięcy kalendarzowych. Okresy służby krótsze od miesiąca kalendarzowego sumuje się, przyjmując, że każde 30 dni służby stanowi pełny miesiąc kalendarzowy.

Czytaj dalej…

źródło: http://www.rp.pl/Mundurowi/301169977-Nagroda-roczna-dla-funkcjonariusza—jaki-czas-trzeba-pelnic-sluzbe.html    04.03.2018

fb-share-icon