Średnie wynagrodzenie 4974 zł? Prawda o wynagrodzeniach Polaków jest zupełnie inna

źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1108256,prawdziwe-wynagrodzenia-polakow.html    Piotr Szumlewicz 04.03.2018 r.

Zgodnie z dominującym w mediach przekazem Polska za rządów PiS jest krainą szczęśliwości i dobrobytu, czasem dobrej zmiany, szybkiego rozwoju społeczno-gospodarczego, poprawy jakości życia. Niestety, ale bliższa analiza sytuacji społecznej pokazuje, że wciąż jesteśmy biednym krajem, pełnym nierówności, wykluczenia, biedy, śmieciowego zatrudnienia.
Z jednej strony wiąże się to z wieloma źle przygotowanymi ustawami, których celem jest zawłaszczenie instytucji publicznych przez władzę. Dotyczy to Trybunału Konstytucyjnego, sądów powszechnych czy służby cywilnej, jak też forsowania rozwiązań umacniających konserwatywny model społeczeństwa i rodziny.

Ale również wskaźniki związane z poziomem wynagrodzeń, rent i emerytur czy stabilnością zatrudnienia wskazują, że teza o dobrej zmianie jest bardzo ryzykowna. Pomimo sprzyjającej koniunktury w Unii Europejskiej, sytuacja wielu Polaków i Polek w ciągu ostatnich dwóch lat nie zmieniła się, a części nawet uległa pogorszeniu.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce pod koniec ubiegłego roku wynosiło aż 4974 zł brutto – to ponad 3,5 tys. zł na rękę. Ale powyższe dane są mylące – bo dotyczą one jedynie osób zatrudnionych w firmach zatrudniających co najmniej 10 pracowników. A według najbardziej aktualnych danych przeciętne pensje w mikroprzedsiębiorstwach, w których pracuje prawie 4 mln Polaków, wynoszą zaledwie 2577 zł brutto. Ponadto prawie 70 proc. pracowników otrzymuje płace poniżej średniej.

Kilka miesięcy wcześniej GUS podał bardziej szczegółowe dane dotyczące października 2016 r. Zgodnie z nimi mediana wynagrodzeń wynosiła wtedy 3511 zł brutto, czyli 2512 zł netto (połowa zatrudnionych pracowników zarabiała powyżej, a połowa poniżej tej kwoty). GUS wskazał też dominantę, czyli najczęściej powtarzające się wynagrodzenie w Polsce, które wynosiło 2074,03 zł brutto, a więc 1511,61 zł netto. To o blisko 400 zł mniej niż w poprzednim badaniu (2469 zł brutto, czyli 1787 zł netto). Okazało się też, że 10 proc. najniżej zarabiających pracowników otrzymywało wynagrodzenie ogółem brutto co najwyżej w wysokości 1890 zł.

Czytaj cały art….

fb-share-icon