Policjanci szkolili żołnierzy w zakresie przywracania zbiorowo naruszonego porządku publicznego

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi przeprowadzili szkolenie dla żołnierzy Jednostki Wojskowej nr 4393 z Leźnicy Wielkiej. Tematem zajęć było przywracanie zbiorowo naruszonego porządku i bezpieczeństwa publicznego w przypadku wystąpienia zagrożenia obrzuceniem środkami łatwopalnymi interweniującego pododdziału.

Instruktorzy z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi przeprowadzili szkolenie dla żołnierzy plutonów manewrowych z Leźnicy Wielkiej, którzy planowani są do udziału w misji stabilizacyjnej w Kosowie.

Głównym celem szkolenia było ograniczenie oddziaływania na żołnierzy zjawiska tzw. „Fire Phobii” – czyli naturalnego lęku człowieka przed ogniem. Dzień szkoleniowy poprzedzony był krótką prelekcją na temat struktury OPP w Łodzi i zadań jakie policjanci tej jednostki realizują na co dzień. Omówiono także warunki bezpieczeństwa, jakie muszą być zachowane podczas tego typu zajęć.

W praktycznej części szkolenia policyjni instruktorzy zaprezentowali właściwości bojowe tzw. „koktajli Mołotowa”, techniki samodzielnego gaszenia się w momencie wystąpienia zagrożenia ogniowego na umundurowaniu i wyposażeniu osobistym żołnierzy, a także taktycznego zachowania się pododdziału w momencie użycia przez demonstrantów niebezpiecznych, łatwopalnych substancji. To właśnie tego typu szkolenia pokazują, że przy zachowaniu respektu dla ognia i wykorzystaniu odpowiednich technik i umiejętności taktycznych możliwe jest skuteczne działanie pododdziałów zwartych. Żołnierze wysoko ocenili realizm ćwiczeń, co przełożyło się także na wyrazy uznania dla policjantów oddziałów prewencji i samodzielnych oddziałów prewencji Policji za trud służby i częste podejmowanie działań niosących ze sobą realne zagrożenie dla życia funkcjonariuszy.

Zajęcia były kolejnym etapem współpracy szkoleniowej pomiędzy OPP w Łodzi i JW nr 4393 z Leźnicy Wielkiej i miały na celu przygotowanie żołnierzy do trudów przyszłej misji stabilizacyjnej w Kosowie.

 

źródło: https://ochrona24.info/8043,policjanci-szkolili-zolnierzy/?fbclid=IwAR3DB5RLF8ecuDe_TmOVN-lhJ5lnfekonToY-XS-g2CerhjXlfrt5xuXrHU