Dobrze, że  od przyszłego  roku  zostaną podwyższone uposażenia żołnierzy zawodowych, bo – jak wykazało Wojskowe Biuro Badań Społecznych  (WBBS) – w ostatnim roku  obniżył się przeciętny dochód na jedną osobę gospodarstwa domowego  kadry zawodowej WP o 90 zł i wyniósł średnio 1806 zł.  Analiza tych danych może mieć wpływ  na ostateczne stawki  uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.  

Ostatnio w  mediach ukazały się informacje  o sytuacji materialnej żołnierzy zawodowych.  Od wielu lat cykliczne badania przeprowadza WBBS. Ostatnie pochodzi w lipca br.

Średni rodzinny dochód żołnierza  – 4774 zł  „na rękę”

Wyniki są zastanawiające  przy bardziej szczegółowej analizie.  Dochód gospodarstw domowych żołnierzy zawodowych tworzą najczęściej, bo ok. 60 proc. dwie osoby.  W jednej trzeciej budżet rodzinny pochodzi z dochodu jednej osoby, czyli z uposażenia żołnierza. Co piąty wojskowy zadeklarował, że jego gospodarstwo domowe jest beneficjentem programu 500 plus. Innymi słowy, powinno być lepiej niż podczas  poprzednich  badań.

Żołnierze zostali bowiem  spytani ile wynoszą ostatnie dochody wszystkich członków ich gospodarstw domowych „na rękę”. Na podstawie tych odpowiedzi badacze WBBS ocenili, że średni dochód wszystkich członków gospodarstw domowych żołnierzy zawodowych wyniósł w tym roku 4774 zł i jest mniejszy niż przed rokiem, kiedy wynosił 4797 zł. W rozbiciu na pojedyncze osoby gospodarstwa domowego żołnierzy średni dochód na jedną osobę wyniósł 1806 zł. Przed rokiem było to 1896 zł.

Zadłużeni szeregowi 

W sytuacji, gdy  co piąte żołnierskie gospodarstwo korzysta z programu 500 plus, co  się więc stało, że średni dochód obniżył się  o 90 zł?  Nie wiadomo jaka była struktura  osobowa   wojskowych, objętych badaniem, ale należy się domyślać, że więcej było szeregowych niż oficerów starszych w tym roku niż poprzednim. W sumie ankiety wypełniło 701 żołnierzy zawodowych w służbie czynnej, z czego 92 proc. stanowią mężczyźni. Ogółem do badania wylosowano 25 jednostek wojskowych.

Z ujawnionych danych WBBS wynika, że  przeciętny dochód netto na jedną osobę w gospodarstwie szeregowych zawodowych wyniósł 1655 zł, podoficerów – 1826 zł, oficerów młodszych – 2192 zł a oficerów starszych – 3379 zł.  Ponieważ  zwiększa się  udział najniższego korpusu osobowego w strukturze armii zawodowej ( z 43,3 proc. na koniec stycznia 2017 r.  do 45 proc. obecnie), więc jest sprawą naturalną, że musiał obniżyć się przeciętny dochód przypadający na żołnierza.  Ponadto  – jak wynika z badań –  prawie dwie trzecie respondentów w korpusie  szeregowych zawodowych ma zadłużenie, a tylko 33 proc. posiada oszczędności. W przypadku podoficerów jest to odpowiednio: 72 proc. i 43 proc. Jedynie oficerowie starsi częściej deklarowali  posiadanie więcej oszczędności 74 proc. niż zadłużenia – 58 proc.

 Jakie nowe stawki uposażenia zasadniczego?

Te opublikowane wyniki będą miały wpływ na podział środków na podwyżki uposażeń żołnierzy zawodowych w 2019 r.  ( średni wzrost o ok 550 zł brutto) oraz na ostateczne stawki  w rozporządzeniu MON.  Jak dowiadujemy się nieoficjalne, prace nad tabelami  jeszcze się  nie rozpoczęły, bo brakuje wytycznych ze strony kierownictwa resortu obrony narodowej.  To oznacza, że   nowe rozporządzenie raczej nie zostanie opublikowane w tym roku, by mogło obowiązywać  od 2019 r.  tylko na początku przyszłego roku, z wyrównaniem od stycznia.

Należy oczekiwać, że nie będą to podwyżki procentowe ( średnio o 11 proc.),  bo  gdyby takie były, to podwyżka uposażenia zasadniczego szeregowego zawodowego  wyniosłaby ok. 355 zł a w przypadku generała  – aż 1772 zł brutto.  W sytuacji, gdy kierownictwu MON  zależy na zwiększeniu liczebności sił zbrojnych, co ma sprzyjać akcja promocyjna „Zostań żołnierzem  Rzeczpospolitej,  a przede wszystkim  szeregowych zawodowych, to wariant procentowy  jest mało realny.

Wydaje się, że bardziej prawdopodobny jest wariant jaki zastosowano dwa lata temu, gdy szeregowym  podniesiono uposażenia o 300 zł  brutto, a generałom – o 550 zł brutto. Tak było w przypadku podniesienia wskaźnika przeciętnego uposażenia żołnierzy zawodowych  z 2,95 do 3,20 krotności kwoty bazowej.  Tym razem wskaźnik skoczył do 3,63 krotności kwoty bazowej, czyli podwyżki  w najniższej grupie mogą  wynieść od 400 do 450 zł, a w najwyższej mogą sięgać 900-1000 zł.

Wszelkie pogłoski, jakie pojawiają się na forum portalu, że  gdzieś są zatwierdzone i opublikowana tabele są fikcją. 

Wolin   

Zdjęcie: st. chor. sztab. Rafał Mniedło (11 LDKP)

źródło: http://promilitaria21.home.pl/autoinstalator/joomla/aktualnosci-i-prawo/item/8374-2-xi-pogarsza-sie-sytuacja-materialna-zolnierzy-i-co-z-niej-wynika?fbclid=IwAR2ndaZfc2uHCNXuMXBjEOIiN36erlOOhWGvmK_XMe1DfC13Yj7NonDIOUc