Panie Komendancie. My to wszystko wiemy. Ale potrzebny jest krok do przodu w 2019, 2020 rok i dalej. Nie do tyłu w 2016, 2017. Kręgosłup bezpieczeństwa kraju zaczyna się łamać.

List Komendanta Głównego Policji do Policjantek i Policjantów

foto:http://www.info.policja.pl/inf/kierownictwo-i-struktu/komendanci/86241,Komendanci.html

 

Tak jak Wy wierzę w sens służby, w poświęcenie i oddanie. Wierzę w odpowiedzialność. Wierzę, że wszyscy mamy pełną świadomość tego, co może się stać, kiedy zabraknie nas na ulicach. Dlatego staję przed Wami i proszę o zrozumienie. Nie dopuśćmy do tego, by na ulicach zaczęli rządzić bandyci. Z perspektywy doświadczeń i dzisiejszego postrzegania polskiej Policji jako kręgosłupa bezpieczeństwa wewnętrznego Polski chcę podkreślić, że zawsze będę z policjantami i zawsze będę ich wspierał i podejmował wszelkie możliwe działania dla poprawy ich sytuacji.

 

http://www.info.policja.pl/inf/kierownictwo-i-struktu/komendanci/86241,Komendanci.html