Policjant nie pójdzie na emeryturę i dostanie około 2 tysięcy do pensji! [3.01.2019]

Porozumienie między związkami zawodowymi a resortem spraw wewnętrznych być może zawiera receptę zatrzymanie odpływu policjantów ze służby. MSWiA zachęca emerytów dopłatami do pensji. Dodatki do pensji mają wynieść 50 proc. wysokości wypracowanej i przysługującej emerytury. Rząd nie mówi o konkretnych stawkach, ale Gazeta Wyborcza informuje o własnych wyliczeniach. Chodzi o dopłaty, które – na podstawie porozumienia między NSZZ Policjantów a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji mieliby otrzymywać od tego roku policjanci mający już prawa do emerytury, ale decydujący się pozostać w służbie. Dalej…

Czytaj więcej: https://pomorska.pl/policjant-nie-pojdzie-na-emeryture-i-dostanie-okolo-2-tysiecy-do-pensji-3012019/ar/13777777?fbclid=IwAR1LGBCZ66lHavISnx7aft4GQ6-zSodQM5F6mXJK9p8OoGKPusWe0YvlMzs