NSZZP: KGP rekomenduje rekompensatę braku podwyżki dla osób przeniesionych na niższe stanowiska

Po interwencji NSZZ Policjantów Komendant Główny Policji rekomenduje przełożonym rekompensatę braku podwyżki w wysokości zapisanej w porozumieniu pomiędzy NSZZ Policjantów a MSWiA dla osób przeniesionych na niższe stanowiska z zachowaniem grupy uposażenia. Podwyżka wprowadzona od dnia 1 stycznia 2019 r., powinna objąć w równej wysokości wszystkie stanowiska służbowe w Policji poprzez wzrost tzw. mnożnika, przypisanego do indywidualnej grupy zaszeregowania. Jedyna różnica wynika ze stażu służby.

Jak się okazuje, nie wszystkim policjantom naliczono podwyżki zgodnie z tą zasadą. Wyjątek stanowią ci, których przeniesiono do niższej grupy zaszeregowania z zachowaniem uposażenia z poprzedniego stanowiska.

Dlaczego?  Dalej…

źródło: https://ochrona24.info/14094,nizsze-stanowiska/?fbclid=IwAR2tjIqrIGSJxGH7Ug9TegcDvmljUL52Epvz3D2QI4GEfLMHN8pPJVnJN6Q