Rafał Jankowski spotkał się z szefem MSWiA. Rozmawiali o art. 15a i nie tylko

 

W siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Rafał Jankowski spotkał się z Ministrem Joachimem Brudzińskim. Rozmowy dotyczyły prac nad realizacją postanowień porozumienia zawartego 8 listopada 2018 roku, których spełnienie ma nastąpić, zgodnie z zapisami porozumienia, w 2019 roku.

Wczoraj (1 marca) w siedzibie MSWiA reprezentujący interesy mundurowych podległych resortowi Rafał Jankowski spotkał się z Ministrem Joachimem Brudzińskim i pełnomocnikiem ministra ds. kontaktów ze związkami zawodowymi Edwardem Zarembą. Rozmowy dotyczyły prac nad realizacją postanowień Porozumienia zawartego w listopadzie 2018 roku, których spełnienie ma nastąpić, zgodnie z zapisami porozumienia, w 2019 roku.

Dalej …

źródło: https://ochrona24.info/15181,art-15a-i-nie-tylko/?fbclid=IwAR3JXkf802W5n52mJ7SRmfH9Rur22B1neCI8oOctGlzzhj01BGPAGSXNCtc