Jaka miska dla psa! Cała prawda o sławnej kwocie 2, 71 zł!

 

Komendant Główny Policji zdaje sobie sprawę, że kwota równoważnika jest za niska! Szkoda, że do MSWiA ten fakt nie dociera!

 Ostatnie dwa dni internauci „żyli” pismem Zastępcy Komendanta Miejskiego do podległych funkcjonariuszy, w którym w sposób autonomiczny stwierdza, że „przeprowadził analizę kosztów” i mając to na uwadze, podjął decyzję, aby zamiast posiłku wypłacać policjantom równoważnik za wyżywienie w kwocie 2, 71zł, pozbawiając w ten sposób policjantów wyższego świadczenia! (w przypadku wyłonienia wykonawcy usługi wartość świadczenia w postaci realizowanego posiłku mogłaby wzrosnąć „nawet” do kwoty 5, 42 zł)!  Ale wiadomo jak zwykle – pewnie analiza kosztów zwyciężyła. Zamiast rozpisywania przetargów, wyłaniania wykonawców jedna decyzja i jest równoważnik…..

W dalszej części pisma Pan Komendant zobowiązuje swoich podwładnych do prowadzenia rejestrów dla policjantów pionu kryminalnego co raczej nie jest nowością, bo związki zawodowe już we wcześniejszych latach dostawały sygnały o „kwestionowaniu” pełnienia służby na wolnym powietrzu bo „policjanci jeździli radiowozami”, „wychodzili na interwencje do ciepłych mieszkań” itp. Obecnie w jednej z komend z terenu woj. dolnośląskiego jest „moda” na pisanie notatek (ciekawe do jakich czynności),  chyba mających na celu udowodnienie, że policjant zasłużył na sławny bon!!!

To tyle o piśmie! Teraz sprawa samego równoważnika.

Nie będziemy wracać do dalekiej historii, choć warto tylko wspomnieć, że sławna kwota równoważnika od 2002 roku do 2019 roku „urosła” z kwoty 2,46 zł aż do  2,71 zł! Teraz taka dygresja: czy wszyscy  dotychczasowi  Ministrowie byli przekonani, że inflacja przez okres 17 lat była tak niewielka, że świadczenie należało podwyższyć jedynie o  25 groszy!

Wielu internautów zarzuca związkom zawodowym, że nic nie zrobiły w powyższej kwestii. No cóż, takie ich prawo! Może mają krótką pamięć, może celowo prowokują władze związkowe. My jako ZW NSZZP woj. dolnośląskiego jesteśmy przekonani, że sprawa równoważników i ich wysokości zawsze była i będzie przedmiotem zainteresowania związków. I znowu nie będziemy odnosić się do dalekiej historii.

Skupmy się na kadencji obecnych Zarządów! I tak uchwałą Zarządu Głównego, Przewodniczący Zarządu Głównego–Rafał Jankowski, został zobligowany do skierowania petycji w powyższej sprawie do MSWiA, co czyni w dniu 10 lipca 2017 roku (patrz pismo w załączniku).

Na odpowiedź z Ministerstwa czekamy „jedynie” trzy miesiące (odpowiedź w załączeniu). Z treści otrzymanej odpowiedzi dowiadujemy się tylko tyle, że trwają prace nad przygotowaniem projektu ustawy nowelizującego ustawę o Policji. Ponadto Pan Zastępca Dyrektora szczegółowo nas informuje, jakie akty wykonawcze regulują opisywane kwestie.   Byliśmy ogromnie wdzięczni za „uświadomienie” nam – związkom zawodowym- jakie mamy przepisy niestety nie takiej oczekiwaliśmy odpowiedzi. Natomiast bardzo nas zainteresował zwrot „trwają prace”. A mianowicie treść obecnego artykułu 72 ust  1 jest raczej prosta w swojej konstrukcji i chyba nie wymaga szczególnych prac legislacyjnych cyt. „policjantowi w czasie wykonywania obowiązków służbowych przysługuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny za wyżywienie”. Pozostałe uregulowania to rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ponieważ opisywane prace legislacyjne trwają i trwają…. Przewodniczący Zarządu Głównego podejmuje działania zmierzające do uzyskania jakiejkolwiek odpowiedzi z Komendy Głównej Policji.

 

W dniu 02 kwietnia 2019 roku Zastępca Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawej KGP informuje Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ P w Warszawie, iż zamierza ponowić wniosek do Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wszczęcie prac legislacyjnych zmierzających do zmiany ustawy o Policji.

Ujawnia jednocześnie, że ustalona wartość pieniężna zasadniczych norm wyżywienia w Policji wynika z decyzji nr 2/08 zmienionej decyzją nr 1/11 z dnia 4 października 2011 roku  Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA i Dyrektora Departamentu Budżetu.

    W tym czasie Zastępca Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawej KGP przyznaje, że „powyższa kwota jest dalece niewystarczająca do zapewnienia odpowiedniej jakości wyżywienia” a „problem ten w szczególności dotyczy wyżywienia  słuchaczy przebywających w szkołach policyjnych”

       Ponadto ta sama Pani Dyrektor zwraca się z prośbą do związków zawodowych o rozważenie możliwości wyrażenia stanowiska w przedmiotowej sprawie, które zostanie dołączone do ponownego wniosku do MSWiA.  W dniu 15 kwietnia 2019 roku Przewodniczący Zarządu Głównego przekazuje nasze stanowisko Komendantowi Głównemu Policji w którym wnioskujemy, aby kwota równoważnika wzrosła co najmniej do poziomu 10- 12 zł oraz oczekujemy do końca kwietnia na projektu znowelizowanych przepisów! Mamy początek listopada a odpowiedzi zarówno z KGP i MSWiA brak!

I to cała opowieść o sławnej już kwocie 2,71 zł. A morał z tej opowieści jest taki- wystarczy wprowadzić rozwiązanie funkcjonujące wśród pozostałych pracowników cywilnych a mianowicie kodeks pracy – art. 232  oraz rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 28 maja 1996r z niewielką modyfikacją z dnia 12 czerwca 2019 roku i wówczas wszystko będzie jasne: „Posiłki (wtrącenie – profilaktyczne) powinny zawierać około 50- 55 % węglowodanów, 30-35 % tłuszczów, 15 % białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal” a wówczas przykładowy posiłek wyglądałby tak ( źródło – https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/odchudzanie/dieta-1000-kcal-co-mozna-jesc-przykladowy-jadlospis-aa-utBF-RHrL-scQs.html) :

Pobierz – 2,71 posiłki korespondencja nszzp

Śniadanie 230 kcal

2 jajka gotowane na miękko, sałatka z garści sałat, ¼ papryki, 5 g oliwy z oliwek, 10 g prażonych pestek dyn

II śniadanie 80 kcal- 2 kiwi ok. 150 g

 

 

Obiad 370 kcal

Grillowana pierś kurczaka 200 g, kasza gryczana 30 g (waga przed ugotowaniem), 2 garści miksu sałat + 5 g oliwy z oliwek

Podwieczorek 105 kcal

Kefir 0% lekki 300 ml

Kolacja 215 kcal

Zupa kalafiorowa z koperkiem z samych warzyw 500 ml + 15 g prażonych pestek dyni

SUMA = 1000 kcal