W dniu 31 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego. W trakcie posiedzenia oprócz spraw porządkowych omówiono:

 1. Postęp prac nad zmiana ustaw mundurowych w zakresie zmian zasad rozliczania zwolnień lekarskich (tzw. ustawa o L-4). Przedstawiciel MSWiA poinformował, że główne zmiany będą dotyczyły:
  – rozliczania w 100% pierwszych 30 dni zwolnienia lekarskiego,
  – środki z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach z powodu zwolnienia lekarskiego, będą przekazywane bezpośrednio na fundusz nagród bez dodatkowego subkonta tj. do wspólnego podziału,
  – w przypadku nie dostarczenia zwolnienia lekarskiego do pracodawcy
  w ustawowym terminie potrącana będzie kwota od wynagrodzenia
  w wysokości 25% „dniówki” za każdy dzień  po 8 dniu od wystawienia  zwolnienia,
  – w celu doprecyzowania zasad określania zwolnienia lekarskiego jako zwolnienie w związku ze służbą czy też bez związku ze służbą zaproponowana zostanie nowelizacja ustawy o komisjach lekarskich (z 24 XI 2014r.) gdzie „wpisany” zostanie cały nowy Rozdział V      , który nada stosowne kompetencje komisjom lekarskim.

Zgodnie z informacją ze strony MSWiA projekt ustawy znajdzie się
w najbliższych dniach na stronie BIP MSWiA a sama ustawa powinna zafunkcjonować „tak szybko jak tylko to możliwe”.

 1. W związku z kolejną fala pytań dotyczących ewentualnych prac nad zmianami uprawnień emerytalnych strona MSWiA po raz kolejny przypomina i stwierdza, że nie pracuje nad takimi zmianami oraz nie dostała żadnego zlecenia w tym zakresie od innych instytucji.
 1. W kwestii art. 15a i związanych z nim uprawnień do doliczania pracy cywilnej do podstawy emerytury przez funkcjonariuszy zatrudnionych po 1 stycznia 1999r, strona MSWiA poinformowała, że przewidywane koszty dla budżetu to ok. 12,3 mln zł w roku 2019, które wzrosną na przestrzeni 10 lat do kwoty ok. 62,5 mln zł w roku 2028.
 1. Podzespół RDS ds. służb mundurowych przyjął również ramowy plan pracy na rok 2017 w którym ujęto m.in.:
  – monitorowanie realizacji ustawy modernizacyjnej,
  – przegląd zasad zatrudniania pracowników cywilnych w służbach podległych MSWiA,
  – potrzeba zwiększenia ochrony prawnej funkcjonariuszy,
  – monitorowanie prac i tworzenia Krajowej Administracji Skarbowej,
  – doprowadzenie do 100% odpłatności za nadgodziny funkcjonariuszy,- monitorowanie prac nad tzw. ustawą L-4,

– rozwiązanie kwestii pozostawienia środków z ubezpieczeń materialnych na dochodach własnych jednostek organizacyjnych służb    mundurowych,

– doprowadzenie do wdrożenia zmian art. 15 a ustawy emerytalnej,
– wypracowanie zasad rozliczania kosztów ubezpieczenia społecznego
za funkcjonariuszy tracących uprawnienia emerytalne,
– analiza zasad bhp i ich realizacji w służbach,
– wypracowanie modelu finansowania służb na bazie stałego wskaźnika PKB,
– nadzór nad prawidłowym działaniem dialogu społecznego w poszczególnych służbach,
– wypracowanie zasad rozliczania czasu służby funkcjonariuszy za Święto Trzech Króli i inne święta wypadające w soboty,
– inne sprawy bieżące.

źródło : http://kspnszz.org/index.php/2017/01/31/informacja-z-posiedzenia-podzespolu-problemowego-ds-sluzb-mundurowych-rady-dialogu-spolecznego/

foto/źródło :http://www.rds.gov.pl/index.php/aktualnosci/item/447-posiedzenie-podzespolu-problemowego-ds-sluzb-mundurowych

fb-share-icon