Dzisiaj w sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Legnicy odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na podległym terenie oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku. Określono również priorytety działań policjantów na bieżący rok. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski

Dzisiaj o godzinie 12.30 w sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Legnicy odbyła się odprawa służbowa podsumowująca ostatni rok pracy legnickich funkcjonariuszy z udziałem insp. Arkadiusza Golanowskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, mł. insp. Leszka Zagórskiego Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy, przedstawicieli samorządów oraz instytucji współpracujących z Policją.

Spotkanie rozpoczął Komendant Miejski Policji w Legnicy mł. insp. Leszek Zagórski, który przywitał wszystkich uczestników spotkania. W dalszej części spotkania mł. insp. Maciej Januszkiewicz I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy, omówił wyniki pracy pionu kryminalnego. Następnie nadkom. Przemysław Laskowski Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy przedstawił efekty pracy funkcjonariuszy pionu prewencji. Kolejnym etapem spotkania było omówienie pracy pionu logistyki oraz stanu dyscypliny legnickich funkcjonariuszy, które podsumował Komendant Miejski Policji w Legnicy mł. insp. Leszek Zagórski.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu w osobach Pani Janiny Mazur Starosty Legnickiego, Ryszarda Białka oraz Sławomira Masojcia przedstawicieli Urzędu Miasta Legnica, a także Radosława Wrębiaka Prokuratora Rejonowego w Legnicy. Podczas swoich przemówień przedstawiciele samorządów oraz instytucji współpracujących z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Legnicy podziękowali legnickim policjantom za ich efektywną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu legnickiego.

Głos zabrali również przedstawiciele Niezależnych Samorządowych Związków Zawodowych Pracowników Policji oraz Policjantów w osobach Małgorzaty Zawadzkiej oraz asp. szt. Jana Fornala, którzy zwrócili uwagę na otwartość kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Legnicy w prowadzeniu dialogu w sprawach dotyczących pracowników jak i funkcjonariuszy legnickiej jednostki.

Na zakończenie spotkania Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu inspektor Arkadiusz Golanowski podkreślił zaangażowanie legnickich funkcjonariuszy w codzienną służbę, co istotnie przełożyło się na bardzo dobre wyniki w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie m.in. kradzieży, kradzieży z włamaniem. Szef dolnośląskich policjantów zauważył, że osiągnięte wyniki legnickich funkcjonariuszy przekładają się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiat legnickiego.

mł. asp. Iwona Król-Szymajda źródło: http://www.legnica.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/odprawa_roczna_legnickich_policjantow_z_udzialem_komendanta_wojewodzkiego_policji_we_wroclawiu_insp__arkadiusza_golanowskiego

fb-share-icon