Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegóło

wych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Tekst rozporządzenia

źródło : http://nszzp.pl/aktualnoci/7365-jest-projekt-rozporzdzenia-mswia-w-sprawie-podwyek

 

fb-share-icon