Na wniosek Zarządu Głównego NSZZ Policjantów funkcjonariusze w całym kraju otrzymają maski przeciwsmogowe. Komenda Główna Policji rozpoczęła już procedurę zakupu – informuje TVP INFO.

Wciąż wielokrotnie przekraczane normy zanieczyszczeń dowodzą, że walka samorządów ze smogiem jest niewystarczająca. To, jak bardzo jest źle, wkrótce będzie widać na twarzach policjantów. Komenda Główna Policji zdecydowała o zakupie masek przeciwsmogowych dla wszystkich funkcjonariuszy. Być może w przyszłości taką ochroną będą objęci także strażnicy miejscy. Jak tłumaczy cytowany przez TVP INFO kom. Dariusz Browarek, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, podjął taką decyzję w trosce przede wszystkim o tych policjantów, którzy pełnią służbę w terenie i na drogach, więc są szczególnie narażeni na działanie smogu i spalin.
Nie wiadomo jeszcze, ile antysmogowych masek zostanie kupionych. Na polecenie komendanta głównego trwają wyliczenia, ile ich potrzeba. Wiadomo natomiast że nie będzie obowiązku korzystania z masek, ich wykorzystanie będzie zależało od woli funkcjonariusza.

Poniżej pismo Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów z 12 stycznia 2017′

Warszawa. 2016-01-12

Pan
nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK
Komendant Główny Policji

W N I O S E K

Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów z dnia 12  stycznia  2017 roku w sprawie służby policjantów  w warunkach szkodliwych spowodowanych przekroczeniem norm pyłu w powietrzu.

Działając w imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wnoszę o podjęcie w ramach posiadanych uprawnień zapisanych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (art. 7 ust 1 pkt 6) oraz przepisach wykonawczych do niej w zakresie warunków bezpieczeństwa i higieny służby tj. zarządzeniu nr 916 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz organizacji służby bhp w Policji, działań celem:
– zapewnienia funkcjonariuszom polskiej Policji bezpiecznych i higienicznych warunków służby, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki;
– organizowania służby w sposób zapobiegający chorobom zawodowym i schorzeniom związanym z warunkami służby
U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z Komunikatem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce z dnia 9 stycznia 2017 roku cyt. „W dniu 8 stycznia poziom informowania dla pyłu zawieszonego  PM10, czyli średnie dobowe stężenie pyłu PM10  wynoszące 200 µg/m3 zostało przekroczone w Jaśle, Nowej Rudzie, Zdzieszowicach, Krakowie, Skawinie, Kielcach, Nowinach, Nowym Targu, Otwocku i Piotrkowie Trybunalskim natomiast przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10  wynoszącego 300 µg/m3 (średnia dobowa) miało miejsce w Radomsku, Rybniku, Żywcu, Zabrzu, Częstochowie, Wodzisławiu Śląskim. Obecnie stężenie pyłu zawieszonego w wielu miejscach w południowej i centralnej Polski przekracza 100 µg/m3 najwyższe stężenia jednogodzinne przekraczające wartość 200 µg/m3 występują w województwach: śląskim (Zabrze, Tychy, Sosnowiec, Rybnik, Katowice, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Częstochowa), opolskim (Opole, Zdzieszowice, Kędzierzyn Koźle, Olesno) małopolskim (Kraków, Trzebinia, Skawina, Olkusz), dolnośląskim (Legnica, Nowa Ruda, Kłodzko) i łódzkim (Pabianice) nie należy jednak wartości godzinnych bezpośrednio odnosić do poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3, ponieważ jest to wartość stężenia dobowego a nie jednogodzinnego. Wysokie stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu są wynikiem niesprzyjających warunków meteorologicznych (brak wiatru, brak opadów i niska temperatura powietrza) i powiązanej z nimi niskiej emisji ze źródeł komunalnych (indywidualne kotły grzewcze, kominki) w środkowej i południowej Polsce. Takich dni w skali roku jest coraz więcej, co wpływa na wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia funkcjonariuszy pełniących służbę na otwartym powietrzu.
W Polsce z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera blisko 45 tys. osób rocznie. Pyły obecne w powietrzu są drugim po paleniu tytoniu czynnikiem, który powoduje występowanie chorób układu oddechowego. Polska, obok Bułgarii, ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. W dużej mierze to efekt spalania w sezonie grzewczym niskiej jakości węgla i odpadów. Nie pozostaje to bez wpływu na stan zdrowia społeczeństwa.
Bardzo duża grupa polskich policjantów wykonujących codziennie ciężką i odpowiedzialną służbę zewnętrzną jest narażona na szkodliwe działania smogu, który w przyszłości, co pokazują badania i przytoczone wyżej liczby, może być powodem poważnych zachorowań a nawet śmierci. Tymczasem policjanci na wyposażeniu nie posiadają nawet masek ochronnych, co jest standardem w przypadku funkcjonariuszy innych krajów.
W świetle powyższych faktów, w imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wnoszę o zlecenie przez Pana Komendanta podległym służbom podjęcia działań, które ograniczą do minimum skutki działania wobec policjantek i policjantów substancji szkodliwych znajdujących się w powietrzu. W naszej ocenie właściwym rozwiązaniem może być wprowadzenie urlopów dodatkowych z tytułu służby w warunkach szkodliwych.

Wykonano 2 egz.
1 egz. Komendant Główny Policji
2 egz. ZG NSZZ P

Do wiadomości:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
ZW, ZS NSZZ P

W tej sprawie polecamy również artykuł w Gazecie.pl – pt. “Policjanci dostaną maski antysmogowe. “Dostawaliśmy sygnały od funkcjonariuszy”

źródło : http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,21330244,policjanci-dostana-maski-antysmogowe-dostawalismy-sygnaly.html

Za TVP INFO fot. TVP INFO

nszzp.pl

fb-share-icon