Na terenie podległym gliwickiemu garnizonowi policji działa Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Policja Województwa Śląskiego 1922-1939”. Jest to aktualnie jedna z dwóch działających w Polsce grup rekonstrukcyjnych przedwojennej policji. Druga powstała i funkcjonuje w Warszawie. Stowarzyszenie prowadzone jest przez pasjonata historii okresu międzywojennego aspiranta Grzegorza Kotwickiego – dzielnicowego z Komisariatu II Policji w Gliwicach.

Działające pod patronatem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach stowarzyszenie łączy osoby zainteresowane odtwarzaniem wyglądu funkcjonariuszy jednostek z terenu Śląska przedwojennej policji.

Stowarzyszenie nie ma charakteru paramilitarnego, łączy przyjaciół o podobnych zainteresowaniach i hobbystów. Członkiem stowarzyszenia może zostać każda osoba, która ukończyła 16 lat. Obowiązkami członka grupy są: przestrzeganie regulaminów stowarzyszenia, dbanie o jego dobre imię i wizerunek, aktywny udział w życiu grupy, pielęgnowanie tradycji Policji.

Przedwojenne stopnie policyjne i ich wojskowe odpowiedniki:

• posterunkowy – szeregowy/st. szeregowy
• st. posterunkowy – kapral/plutonowy
• przodownik – sierżant
• st. przodownik – st. sierżant
• aspirant – chorąży
• podkomisarz – porucznik
• komisarz – kapitan
• nadkomisarz – major
• podinspektor – podpułkownik
• inspektor – pułkownik
• nadinspektor – generał brygady
• generalny inspektor – generał dywizji

Stopnie policyjne w ciągu istnienia II RP były niezmienne, natomiast zmieniała się ich odpowiedniość w stosunku do stopni wojskowych. Funkcjonariusze dzielili się na oficerów i szeregowych.

Do kategorii szeregowych zaliczano wszystkich funkcjonariuszy od posterunkowego, aż do starszego przodownika. Wyższych funkcjonariuszy policji mianował Minister Spraw Wewnętrznych, a niższych komendanci okręgowi.

(KWP w Katowicach / js)

Więcej o Policij Państwowej – tutaj

źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/56482,Przedwojennej-policji-czar.html

fb-share-icon