FOP to celowy, związkowy, fundusz do ochrony prawnej policjantów w postępowaniu karnym i dyscypliarnym.
Proszę zapoznać się z regulamniem FOP poniżej.  W przypadku potrzeby skorzystania z ochrony proszę skontaktować się ze swoim
przewodniczącym , albo Zarządem Wojewódzkim NSZZP, wypełnić trzy załaczone dokumenty : oświadczenie, zobowiązanie i wniosek do FOP, dołączyć wymagane dokumenty.
Ułatwiamy kontak z adwokatem, także w postępowaniu dyscyplinarnym.

 

  1. Regulamin FOP 2016 – pobierz tu
  2. Wniosek do FOP – pobierz tu
  3. Zobowiązanie FOP – pobierz tu
  4. Oświadczenia FOP – pobierz tu