24 lutego 2017 roku w sali przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Posiedzenie Zarządu Głównego odbyło się zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

  1. Zatwierdzenie Decyzji Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
  2. Zapoznanie z planami rządowymi dotyczącymi wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji.
  3. Informacja o przebiegu rozmów z liderami centrali związkowych w kwestii odzyskania reprezentatywności i podjęcie uchwały w tej sprawie.
  4. Informacja na temat bieżącej sytuacji finansowej Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
  5. Informacja na temat sytuacji mieszkaniowej.
  6. Przyjęcie Regulaminu Zarządu Głównego i Prezydium.
  7. Wolne wnioski

Szczegóły podjętych uchwał oraz galeria foto – wkrótce.

źródło : http://nszzp.pl/aktualnoci/7440-2017-02-24-19-04-46

fb-share-icon