Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

Tutaj Czytaj.

źródło:  https://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2017/24445,Projekt-rozporzadzenia-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-zmieniajacego.html

fb-share-icon