POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO I  WKR Z  ZARZĄDAMI TERENOWYMI EMERYTÓW I RENCISTÓW NSZZ POLICJANTÓW WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO
W dniach 23-24 marca 2017 w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Krucze Skały” w Karpaczu ul. Wilcza 1  odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z Zarządami Terenowymi Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego.
W spotkaniu uczestniczyło łącznie 51 osób w tym także trzyosobowa  delegacja ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych we Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej Górze w składzie Prezes ZW  Henryk Grotkiewicz., honorowy członek Zarządu ZW Zenon Dziwicki   oraz Prezes koła w Jeleniej Górze Leon Grzonkowski.  W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Komisji Socjalnej ds. Emerytów i Rencistów KWP we Wrocławiu podinsp. Artur Staniszewski.
W trakcie spotkania Przewodniczący ZW NSZZ P woj.  dolnośląskiego Piotr Malon wręczył medal XXV lecia NSZZ P Zenonowi Dziwickiemu.

            Głównym celem spotkania była integracja środowiska emerytów i rencistów, wymiana doświadczeń i zacieśnienie współpracy w zakresie organizacji różnych form wypoczynku oraz omówienie zasad korzystania z funduszu socjalnego.
 Omówiono także tzw. „ Ustawę dezubekizacyjną”  podjęte dotychczas i planowane dalsze działania z nią związane przez władze centralne NSZZ P i  SEiR P działania nią związane.
Na zakończenie spotkania  Prezes ZW SEiRP Henryk Grotkiewicz  wręczył wiceprzewodniczącemu ZW NSZZ P Mieczysławowi Walczykowi pamiątkową tabliczkę jako podziękowanie za wieloletnią aktywną działalność na rzecz integracji środowiska emerytów i rencistów policyjnych oraz ich rodzin na terenie woj. dolnośląskiego. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze  i znacznie pogłębiło integrację środowiska emeryckiego naszego związku.
« z 2 »

 

fb-share-icon