Zgłasza się do nas coraz więcej policjantów, którzy mają problemy w związku ze służbą. Zarząd Wojewódzki woj. dolnośląskiego za pomocą swoich przedstawicieli, czyli Prezydium ZW, działa jako organizacja zakładowa wobec wszystkich policjantów garnizonu, między innymi opiniując różne wnioski, biorąc udział w różnych komisjach i zespołach roboczych na szczeblu KWP reprezentując wspólni “policyjny” interes.

Jednak w przypadku indywidualnego, pojedynczego policjanta wiele zależy, a czasem wszystko, od tego czy jest on członkiem związku. Od tej przysłowiowej paczki dla dziecka na mikołaja, czy imprezy sportowo integracyjnej do pomocy prawnej w razie jakichkolwiek problemów służbowy. Należy pamiętać, że nasz firma nie zapewnia nam w żadnym wypadku pomocy prawnej. Związek zawodowy współpracuje z prawnikami, którzy reprezentują nas w postępowaniu dyscyplinarnym i karny.  Mamy też pewne zniżki w życiu prywatnym na pomoc prawną.

O tym jak pomaga przynależność do związku zawodowego przekonało się wiele policjantek i policjantów!  Szczególnie w ostatnim czasie. Gdy policjant ze swoim problemem zostaje sam bo nie mogą mu pomoc koledzy, odwracają się przełożeni. Pozostaje tylko związek zawodowy. U nas każdy otrzyma pomoc prawnika dzwoniąc na infolinie, lub bezpośrednio do adwokatów. W każdej sprawie można zadzwonić i się poradzić starszych kolegów z Prezydium. W sprawach skomplikowanych występujemy do Kancelarii Prawnej o opinie która możne być wykorzystywana w celu dochodzenia swoich praw przed rożnymi instytucjami.
Pamiętajcie,  abyśmy mogli Wam pomoc wystarczy wypełnić deklarację członkowską opłacać składkę rzędu kilkunastu złotych, w ramach której funkcjonuje Fundusz Ochrony Prawnej Policjantów.

Nikt kto zwróci się do Naszej Organizacji nie pozostanie bez pomocy.

            Warunkiem, aby tak się stało jest decyzja o przystąpieniu do NSZZ bez oglądania się na oponentów, którzy Was zniechęcają i twierdzą że nie ma takiej potrzeby, gdyż NSZZ P nic nie robi, co jest nieprawdą.

Warto w tym miejscu powiedzieć w sposób brutalny. Ci co tak twierdzą, jak będziecie mieli już przysłowiowy “nóż na gardle”  – BSW za drzwiami, Nie Pomogą Wam bo nie mają takich możliwości, w tym szczególnie finansowych.

To,że dzisiaj wszystko Wam się układa i jest w porządku to nie oznacza, że tak będzie zawsze co potwierdza życie i służba w takiej formacją jaką jest Policja.

   Obserwując na to co się dzieje aktualnie w kraju (m.in. zamiar utworzenia Biura Nadzoru Wewnętrznego MSWiA z praktycznie nieograniczonymi uprawnieniami do kontroli, inwigilacji i oceny strony etycznej funkcjonariuszy i pracowników Policji) warto mieć  wsparcie Organizacji, która na przestrzeni lat pokazała,że może nieść pomoc gdy zajdzie taka potrzeba.

ZAPRASZAM DO NAS – DOKUMENTY DO POBRANIA NA NASZEJ STRONIE (DEKLARACJA I OŚWIADCZENIE) LUB W KAŻDYM ZT NSZZ P/E WOJ. Dolnośląskiego

CZAS UCIEKA, ZWIĄZEK CZEKA!!

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego

NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego

 

Deklaracja do pobrania na naszej stronie internetowej. Tutaj:

Kolega Andrzej Szary z Wielkopolski. Warto przeczytać słowa doświadczonego policjanta i wieloletniego Przewodniczącego.

http://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,5266,0.htm

fb-share-icon