Zespół do opracowania koncepcji w sprawie zwiększenia ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji w większości uwzględnił postulaty Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów  woj. dolnośląskiego!

Jest realna szansa na to,  aby policjanci  uzyskali bezpłatną pomoc prawną w przypadku przestępstw przeciwko nim oraz  rekompensaty finansowej  kosztów obrony w postępowaniach karnych i dyscyplinarnych, w przypadku odmowy wszczęcia śledztwa, jego umorzenia lub uniewinnienia policjanta!!!

Policjanci mają również być chronieni poprzez ściganie  zniesławień z „urzędu”  a nie z oskarżenia prywatnego. Ponadto każdy  kto będzie uniemożliwiał lub udaremniał wykonanie czynności służbowej poprzez niestosowanie się do poleceń, będzie odpowiadał karnie. Zespół uznał, aby takie zachowanie było usankcjonowane w  kodeksie  wykroczeń!!!

Jednym z najważniejszych postulatów jaki podnosiliśmy było wypracowanie mechanizmów pozwalających niwelować skutki bezpodstawnych oskarżeń i pomówień oraz wdrożenie kampanii społecznej na rzecz uświadamiania obywatelom, że funkcjonariusze publiczni podlegają szczególnej ochronie prawnej, podając jako przykład program ALFA, który współorganizowaliśmy z KWP we Wrocławiu!!!

Czytaj Nasze Propozycje Tutaj.

 

Oto pisma i artykuły w powyższej sprawie:

http://nszzp.pl/aktualnosci/komunikat-dot-prac-zespolu-powolanego-decyzja-nr-234-komendanta-glownego-policji/

http://nszzp.wroclaw.pl/index.php/2017/11/15/badzcie-przygotowani-i-uodpornieni-na-wyzwiska-i-bicie-po-twarzy/

 

fb-share-icon