Jest rozwiązanie na ewentualny brak policjantów, podczas ważnej konferencji w międzynarodowej.  Policji pomoże wojsko.  Przeczytajcie sami projekt rozporządzenia. Może niedługo wojsko będzie patrolować ulicę naszych miast ? Jak już zabraknie policjantów.  W tych kwestiach ministerstwo działa błyskawicznie. I przewiduje pewne okoliczności. Czyli można. Spełnienie kilku naszych, niewygórowanych postulatów wydaje się niemożliwe, chociaż mówimy o tym już drugi rok. Nasi decydenci wydają się ślepi na problemy policji.
https://kgzw.wp.mil.pl/pl/galleries/list/fotogaleria-fotop/

 

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

https://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2018/26000,Projekt-zarzadzenia-Prezesa-Rady-Ministrow-w-sprawie-uzycia-zolnierzy-Zandarmeri.html