Protest służb mundurowych trwa nieprzerwanie od lipca br. Mimo rozmów pomiędzy przedstawicielami służb a MSWiA, do tej pory nie udało się osiągnąć kompromisu w sprawie poprawy warunków pracy i podwyżek dla funkcjonariuszy. Mundurowi nie godzą się na propozycje resortu i zapowiadają kontynuację protestu w nadchodzących tygodniach.

Protest mundurowych, który trwa nieprzerwanie od lipca 2018 r., zaczyna nabierać rumieńców. Komitet Protestacyjny Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, na posiedzeniu w dniu 17 października 2018 r., podjął decyzję o przygotowaniu i wdrożeniu kolejnych elementów akcji protestacyjnej. Funkcjonariusze zapowiedzieli, że w ramach protestu zaprzestaną używać do celów służbowych prywatnych telefonów komórkowych. Ponadto, w okresie od 9 do 10 listopada, czyli w przeddzień Święta Niepodległości, kiedy do stolicy zjeżdżają funkcjonariusze z całego kraju w celu zabezpieczenia zgromadzeń i uroczystości rocznicowych, mundurowi wyrazili chęć oddawania krwi na wielką skalę. Niewykluczone również, że jeżeli we wtorek (23 października) nie dojdzie do porozumienia stron, protest mundurowych jeszcze bardziej się nasili.

„Poleje się krew”

Policyjni związkowcy zapowiedzieli ogólnokrajową akcję pod nazwą „Poleje się krew”. Akcja ma zachęcić funkcjonariuszy do oddawania krwi z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Ze względu na przewidywaną dużą liczbę zainteresowanych, akcję postanowiono rozłożyć na dwa dni, tj. na 9 i 10 listopada 2018 r. – Zarządy Wojewódzkie NSZZ Policjantów, przy pomocy Zarządów Terenowych, w trybie pilnym oszacują konkretną liczbę chętnych na swoim terenie oraz nawiążą współpracę z wojewódzkimi, miejskimi i powiatowymi stacjami krwiodawstwa – pisze NSZZ Policjantów.

„zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym policjant jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu oddawania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi lub z powodu okresowego badania lekarskiego dawców krwi”

Funkcjonariusz Policji, by skorzystać z przysługującego mu zwolnienia, zgodnie z art. 121d ust. 3 powinien w terminie 7 dniu przedstawić zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi albo decyzję, o której mowa w art. 121c ust. 1 pkt 5. Za zwolnienie lekarskie związane z oddaniem krwi, policjantowi przysługuje, zgodnie z art. 121b ust. 5 pkt. 6 ustawy o Policji, 100 proc. uposażenia.

Co prawda, tego typu akcje są organizowane cyklicznie, nie tylko przez policjantów. Jednak termin wskazany w komunikacie Związku nie pozostawia złudzeń co do jego celowości. Masowe oddawanie krwi w terminie wskazanym przez mundurowych może okazać się problematyczne ze względu na konieczność zabezpieczenia uroczystości i zgromadzeń z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Funkcjonariusze nie będą korzystać z telefonów prywatnych do celów służbowych

Komitet Protestacyjny zadecydował również, iż przystępując do wycofania prywatnych telefonów komórkowych z użytku służbowego wystąpi o opinię prawną na temat bezpieczeństwa korespondencji służbowej oraz legalności wykorzystywania prywatnych telefonów zarówno w świetle przepisów wewnątrz policyjnych, jak i zewnętrznych. – Na podstawie opinii opracowany zostanie wzór raportu o wycofanie prywatnych środków łączności z instrukcji alarmowych, systemów powiadamiania oraz prowadzenia wszelkiej korespondencji służbowej. Dalsze szczegóły, w tym konkretny termin, Komitet poda po opracowaniu i udostępnieniu wzoru raportu – czytamy w komunikacie Komitetu Protestacyjnego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Komitet Protestacyjny przypomniał też, że dotychczasowe działania protestacyjne powinny być kontynuowane równolegle z nowymi formami protestu.

Czy dojdzie do kompromisu?

Na wtorek, 23 października, w siedzibie resortu mają się odbyć kolejne rozmowy w sprawie postulatów mundurowych. Na to spotkanie przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, w imieniu Joachima Brudzińskiego, zaprosił Edward Zaremba – Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw współpracy ze związkami zawodowymi. Jeśli stronom tym razem uda się dojść do porozumienia, protest mundurowych najprawdopodobniej ulegnie zakończeniu. Zarząd Główny NSZZ Policjantów podkreśla jednak, że nie zaakceptuje rozwiązań fragmentarycznych, gdyż domagając się realizacji wszystkich postulatów nie walczy tylko z kryzysem kadrowym, ale myśli także o bezpieczeństwie Polaków i godnych warunkach służby.

Rafał Jankowski, szef policyjnych związkowców i przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, zapowiadział jednak, że jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, protest mundurowych może przybrać dużo bardziej radykalną formę.  Chodzi głównie o możliwość skorzystania z porady lekarzy specjalistów, a w konsekwencji z ewentualnego zwolnienia lekarskiego.

Przypominam Wszystkim i proszę czytajcie ze zrozumieniem, punkt 2, litera “h” naszego harmonogramu działań protestacyjnych z dnia 27 czerwca br. /poniżej/Przyjdzie czas gdy zapieje kur !

Opublikowany przez Rafał JankowskiŚroda, 17 października 2018

źródło: https://ochrona24.info/7824,protest-mundurowych/?fbclid=IwAR2Ob70ouQaiTniCkmV6aC9HmN54IcYEnKIicrCqeaz5BWJHHvwmRatZtbc