Komendant Główny Policji powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – podinsp. Roberta Frąckowiaka – nadzorującego pion służby wspomagającej. Uroczystego wprowadzenia dokonał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Tomasz Trawiński.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Tomasz Trawiński uroczyście wręczył rozkaz personalny podinsp. Robertowi Frąckowiakowi powołanemu przez Komendanta Głównego Policji na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. W  uroczystości uczestniczyła kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji we  Wrocławiu, komendanci miejscy i powiatowi garnizonu dolnośląskiego.

Podinsp.  Robert Frąckowiak służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku. Przez kolejne lata zajmował szereg stanowisk wykonawczych oraz kierownicze w strukturach jednostek Policji w Poznaniu oraz Komendzie Głównej Policji. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od 2006 roku pełnił służbę w Komendzie Głównej Policji, następnie od 2009 roku w Wydziale Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, a od 2014 roku zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Komendant Główny Policji powołał podinsp. Roberta Frąckowiaka na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, w zakresie służby wspomagającej.

za: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/uroczyste_wprowadzenie_zastepcy_komendanta_wojewodzkiego_policji_we_wroclawiu