Realizacja zapisów Porozumienia z NSZZ Policjantów zaczyna przynosić pozytywne efekty?!
W dniu dzisiejszym 47 policjantów składając ślubowanie wstąpiło w szeregi dolnośląskiej Policji. Nie jest to mala liczba patrząc przez pryzmat naborów z ubiegłego roku!!! Miejmy nadzieje iż będzie to początek pozytywnego trendu, który pozwoli na uzupełnienie wielu wakatów na Dolnym Śląsku, co przełoży sie na lepszy komfort służby policjantów w wielu naszych jednostkach. W uroczystości ślubowania wziął odział nasz kolega I Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego   Roman Buczkowski

4 marca 2019 roku przed godziną 11 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 47 nowych policjantów i policjantek przyjętych do służby. Szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło w tym roku łącznie 61 funkcjonariuszy.

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi nowych funkcjonariuszy. 14 marca 2019 roku słowa roty ślubowania wypowiedziało 47 policjantów, w tym 12 policjantek. Uroczysta ceremonia odbyła się przed godziną 11 w Domu Klubowym “Śnieżka” przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od początku br. szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło łącznie 61 funkcjonariuszy.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

kom. Kamil Rynkiewicz

Źródło: Wydział Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu

za: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/policjanci_zatrzymali_podejrzanych_o_rozboj_na_pracowniku_ochrony__sprawcy_wdarli_sie_na_teren_przedsiebiorstwa_i_ukradli_sprzet_o_wartosci_15_tysiecy_zlotych_1