Czy rozmowa dyscyplinująca będzie zaskarżalna?

 

“Wnoszę o nadanie następującego brzmienia art. 132 ust. 4 c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 161): „4 c. Po przeprowadzeniu rozmowy dyscyplinującej sprawca przewinienia dyscyplinarnego może wnieść sprzeciw do przełożonego dyscyplinarnegow terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia tej rozmowy. O prawie do wniesienia sprzeciwu policjantapoucza się podczas rozmowy dyscyplinującej, a treść pouczenia zawiera się w notatce z tej rozmowy”

27 marca br. Sejmowa Komisja ds. Petycji rozpatrzy petycję Posła dr Andrzeja Halickiego w sprawie stworzenia możliwości zaskarżenia rozmowy dyscyplinującej i zasad jej usuwania z akt osobowych.

Temat tej petycji poruszaliśmy już na naszej stronie w momencie ukazania się bardzo pozytywnej opinii Biura Analiz Sejmowych z dnia 8 marca 2019′

W załączniku Treść petycji oraz opinia Biura Analiz Sejmowych.