187 mln z wakatów w 2018 r. Na co je przeznaczyła Komenda Główna Policji ?

 

Najpierw należy zająć się  czasem!!! Realizacja wniosku z trybu 14 dniowego z uwagi na przygotowanie czynności została przedłużona do….11 marca czyli dwa miesiące na przygotowanie pół stronicowej odpowiedzi. Niestety wniosek w pełni nie został zrealizowany albowiem nie dokonano podziału na KGP oraz poszczególne KWP. Nie dowiedzieliśmy się również ile z kwoty ponad 187 mln przeznaczono na poszczególne elementy wydatkowania, a pewnie taka informacja byłaby najciekawsza. Chociaż i takie informacje jak finansowanie z wakatów remontów sprzętu, delegacji służbowych czy wydatków związanych z zabezpieczeniem operacji policyjnych przy rzekomo świetnej sytuacji budżetu Policji nie napawa optymizmem w świetle wydatków w Policji na 2019 rok!!!