Publikujemy notatkę służbową z 16 lutego 2017 r. “w sprawie wymogów dotyczących podwyższania policjantom dodatku służbowego w ramach środków finansowych przyznanych z mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016′ o ustanowieniu “Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”

16 lutego br. Komendant Główny Policji skierował do Komendantów Wojewódzkich i Komendantów Szkół Policji informację o zasadach podwyższania dodatku służbowego w ramach środków finansowych, przyznanych z mocy ustawy z dnia 15 grudnia 20116 roku o ustanowieniu “Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2010”.
Powyższe zasady to efekt bardzo trudnych negocjacji prowadzonych przez przedstawicieli NSZZ Policjantów na czele z Kolegą Rafałem Jankowskim, Przewodniczącym ZG NSZZ Policjantów z Komendantem Głównym Policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem oraz Jarosławem Zielińskim, Sekretarzem Stanu MSWiA. Ustalenia wypracowane w toku tych negocjacji ostatecznie zostały zaakceptowane przez Mariusza Błaszczaka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W załączeniu  Notatka służbowa z dnia 16 lutego  zwierająca szczegóły podziału środków na wzrost dodatków służbowych.

Biuro Prasowe ZG NSZZ P

źródło : http://www.nszzp.pl/aktualnoci/7429-kgp-wymagania-dotyczce-podwyek-dodatku-subowego

fb-share-icon