Roman Buczkowski Wiceprzewodniczacy ZW NSZZP woj. dolnośląkiego
Roman Buczkowski Wiceprzewodniczacy ZW NSZZP woj. dolnośląkiego

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, kol. Robert Hamuda oraz kol. Roman Buczkowski, wzięli  udział w spotkaniu z Panią kom. Agnieszką Wesołowską Naczelnik Wydziału Kadr  KWP we Wrocławiu. W trakcie spotkania poruszono temat opisany we wcześniejszym artykule –  dotyczącey podwyżek dodatków służbowych w grupach 2 do 5,  omówione też zostały zasady dalszej współpracy. Pani Naczelnik zadeklarowała gotowość do współpracy z naszym zarządem, jest otwarat na propozycje nowych rozwiązań.

Ponadto w trakcie rozmowy poruszyliśmy kwestię stosowania tzw.limitów dodatków służbowych na poszczególnych grupach zaszeregowania oraz potrzebę opracowania nowych zasad przyznawania premii i zapomóg dla funkcjonariuszy województwa dolnośląskiego.

Ustalono, że w dniu jutrzejszym do jednostek terenowych zostaną przekazane wytyczne, dotyczące dodatków służbowych z podwyżki. Zasady ich podziału, oraz przybliżona data wypłaty.

Kolejne spotkanie przedstawicieli zarządu w najbliższym czasie z udziałem Naczelnka Wydziału Finansów KWP we Wrocławiu.

 

 

fb-share-icon