Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

Tutaj Czytaj.

źródło: http://www.nszzp.pl/prawo/aktualnoci-prawne/7449-rozp-mswia-ws-organu-emerytalnego

https://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2017/24443,Projekt-rozporzadzenia-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji-zmieniajacego.html

fb-share-icon