Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP Wrocław zebrał się na uroczystym posiedzenie w dniu 17 marca 2017r.  Głównym celem spotkania było podziękowanie za wieloletnią działalność związkową i społeczną na rzecz wrocławskiego środowiska policyjnego dla kol. Doroty Dudziak – wieloletniej Przewodniczącej NSZZP KP Wrocław Krzyki, dla kol. Wojtka Mościbrodzkiego – Przewodniczącego NSZZP Wydziału Patrolowego i Prewencji KMP Wrocław, oraz Wiceprzewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZP KMP Wrocław. Dla kolego Artura Rybki – Przewodniczącego NSZZP KP Wrocław Grabiszynek, oraz Wiceprzewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZP KMP. Wymienione osoby nie pełnią już funkcji związkowych, jednak nadal pozostają czynnymi członkami organizacji i cały czas służą pomocą i radą dla wrocławskich policjantów.

fb-share-icon