Komenda Główna Policji po 5-ciu miesiącach zwłoki stwierdza (wniosek w trybie art. 241 KPA skierowany do KGP  w listopadzie 2016 roku), że radar “ISKRA 1” może być używany przez policjantów, wyłącznie na ich odpowiedzialność.

Publikujemy dosyć kuriozalną odpowiedź Komendy Głównej Policji na pismo przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego w sprawie stosowania radarów typu ISKRA 1.

Otóż Komenda Główna Policji po trwających 5 miesięcy badaniach przedstawia w kilku zdaniach, zwanych szumnie ekspertyzą, wniosek, że owszem wspomniany radar może być stosowany, ale wyłącznie na własną odpowiedzialność policjantów…
Stwierdzenie zawarte w odpowiedzi KGP z 8 marca br. cyt. “przy dokonywaniu pomiaru prędkości najszybciej jadącego pojazdu na tle grupy, osoba dokonująca pomiaru musi mieć bezwzględną pewność trafnej oceny wizualnej wyróżniającego się wyższą szybkością pojazdu”, wyraźnie określa wartość dowodową wskazań tego urządzenia.

KGP informuje przy okazji, że już trzy lata temu podjął decyzję, że policja kupować będzie nowe radary wyłącznie sprzężone z aparatem lub kamerą cyfrową, umożliwiającym wizualizację zarejestrowanych pojazdów. Obecnie trwają prace zmierzające do realizacji projektu KGP “Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji”, w ramach którego planuje się zakup 400 laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu.
Póki co, proces wyposażenia we wspomniane mierniki trwa już trzy lata, a policjantom RD przesyła się zalecenia dot. taktyki pomiarów…

Odpowiedź KGP – tutaj

źródło : http://www.nszzp.pl/wiadomoci/komunikaty/7491-radar-z-ograniczon-odpowiedzialnoci

fb-share-icon